1. אישור ועדת ערים שהמקום מתאים להפעלת מפעל (מוסך) ואין להם התנגדות להפעלתו.
  2. תעודת הסמכה למקצוע מבוקש.
  3. אישורים נוספים כגון אישור בעלות/שכירות על השטח, חשבוניות ציוד וכד'