• מוסך מורשה
    מוסך שקיבל אישור ממשרד התחבורה
  • מוסך מורשה יבואן
    מוסך מורשה, אשר בנוסף לכך הוסמך ע"י היבואן לטפל בדגמי הרכב שהוא מייבא בתקופת האחריות