כןבמקרה שבעל המוסך מגלה שאינו יכול לטפל בבעיה או שאינו מורשה למקצוע הנדרש לצורך התיקון, הוא רשאי להעביר אותו לטיפול מוסך אחר, כמובן רק לאחר קבלת אישור מבעל הרכב!