בהחלט
בעל מוסך רשאי לדרוש מקדמה, מכיוון שלעתים עצם הבדיקה כרוכה בעבודה ובעלויות. המקדמה מהווה למעשה תשלום עבור הבדיקה הראשונית ו/או החלפים שעל המוסך לרכוש עבור התיקון. בעל המוסך חייב לדווח לכם על עלות העבודה הצפויה לפני תחילת העבודה ולקבל את הסכמתכם. כאשר לא ניתן להעריך מראש את עלות התיקון ונדרשת עבודה לזיהוי הבעיה, בעל המוסך חייב לציין מראש כי הבדיקה כרוכה בתשלום וכי המקדמה מיועדת לתשלום עבורה. אם לאחר הבדיקה יחליט בעל הרכב שלא להמשיך בביצוע העבודה באותו מוסך, תשמש המקדמה, או חלק ממנה, לתשלום עבורה.