כןמכיוון ששטח המוסך מוגבל, יתכן שהרכב תפס מקום ומנע מבעל המוסך לקבל רכב אחר לטיפול. עם זאת, על בעל המוסך להודיע על כך לבעל הרכב ולהתריע בפניו על תחילת החיוב עבור האחסון.