בעל המוסך חייב לדווח לבעל הרכב על כל חלק שהוחלף, וכמו כן חייב להשתמש רק בחלקי חילוף שעומדים בתקן. המוסך חייב לשמור את כל החלקים הישנים שהוחלפו ברכב, להציגם בפני בעל הרכב ולמסור אותם לידיו עפ"י דרישתו. אם קיים חשש שהוחלפו חלקים שלא לצורך, או שנעשה שימוש בחלפים שאינם תקניים, בעל הרכב רשאי לבדוק זאת במוסך אחר.