עליך לפנות אל מרכז השירות של היבואן שפרטיו מופיעים בתזכורת.
באחריותך לוודא כי המוסך שביצע התיקון דיווח על ביצוע הקריאה החוזרת למחלקת השירות של היבואן.

זכור! על פי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, בעל רכב שלא יבצע את התיקון הנדרש, רשות הרישוי לא תחדש את רישיון הרכב ותחסם בפניו האפשרות לביצוע העברת בעלות.

הודעות יצרני רכב