מספרשם הוראת נוהלמתאריךקובץ
H-02-2017 אישור ניסויים בכלי רכב לצורך מחקר ופיתוח מערכות טכנולוגיות אוטומטיביות 26/07/2017  להורדה שם_הטופס
146 הוראות נוהל לטיפול ברכב חשמלי/היברידי והכשרת עובדים 27/06/2017  להורדה שם_הטופס
H-01-2017 דרישות חובה ליחידת הינע לכיסא גלגלים לנכים ומוגבלים 15/06/2017  להורדה שם_הטופס
H-02-2016 הגבהת רכבים עד 50 מ"מ 01/03/2017  להורדה שם_הטופס
T-02-2016 יישום התקן הישראלי לגלגינוע עם מנוע עזר 18/08/2016  להורדה שם_הטופס
T0-12-2011 קביעת כושר גרירה של רכב הגורר מסוג M1, N1, N2 עבור גרורים מסוג O1 ו- O2 24/03/2016  להורדה שם_הטופס
T-01-2016 עדכון כושר גרירה לרכבים במשקל כולל עד 2200 ק"ג 21/03/2016  להורדה שם_הטופס
03/13 מערכות בטיחות בכלי רכב מסוגים M1 ו- N1שם_הטופס 15/05/2018  
00042211 קריטריונים להגדרת רכב כאמבולנס 29/10/2015  להורדה שם_הטופס
T03-08/2012 פנסי אזהרה מהבהבים או מסתובבים 16/08/2015  להורדה שם_הטופס
20689114 נוהל ייצור מחדש לנתמכים בעלי 2 סרנים - התאמה למשקלים בשנת 2015 23/02/2015  להורדה שם_הטופס
T-01-2015 מתלי אוויר (קיט) להתקנה ברכבי נכים בעלי מרכב אחוד (VAN) במשקל כולל עד 5000 ק''ג 23/02/2015  להורדה שם_הטופס
017/14 התקנת פגושים אחוריים לרכב מסחרי פתוח (Pick Up) מסוג N1,N2 24/11/2014  להורדה שם_הטופס
23 חובת דיווח לרשות הרישוי על הצורך ברישום הערה ברישיון כשהרכב ניזוק 01/08/2014  להורדה שם_הטופס
T-01-2013 קביעת קוד דגם לכלי רכב 14/02/2013  להורדה שם_הטופס
T09-2011 הטבעת מספרי מנועים מיבוא ו/או מספרי שלדות בכלי רכב 01/01/2013  להורדה שם_הטופס
T08-2011 אישור מטביעים מורשים למנועים מיבוא ו/או מספרי שלדות בכלי רכב 01/01/2013  להורדה שם_הטופס
005/2012 הטבה באגרת רישוי לכלי רכב מקטגוריות N2 ו-N3 בעלי מערכת בקרת יציבות 23/12/2012  להורדה שם_הטופס
T-01-2012 אישור התקנת מגדלי קידוח ע"ג רכב מסחרי 19/03/2012  להורדה שם_הטופס
08/2003 הוראות נוהל לבדיקות אורות 18/06/2012  להורדה שם_הטופס
T-01-2011 אישור התקנת משאבות בטון ע"ג רכב מסחרי 20/01/2011  להורדה שם_הטופס
T0211001 נוהל אישור פנסי חזית ברכבים העומדים בתקינה פדראלית לרכבים מכל הקטגוריות 05/06/2018  
T030315 נוהל אישור דגם אב-טיפוס לרכב מסוג N1 ,M1 06/03/2011  להורדה שם_הטופס
T-12-04 אישור מכירת כלי רכב עבור מכרזים פומביים 21/12/2010  להורדה שם_הטופס
T 0211-01 יישום התקן האירופאי לאופניים עם מנוע עזר 22/07/2010  להורדה שם_הטופס
T010012 בדיקת יציבות רכב מסחרי מסוג N3 בעל 2 או 3 משטחי הובלה להובלת רכב 15/09/2009  להורדה שם_הטופס
T010012 התקנת שילוט בדבר הגבלת נוסעים בעמידה באוטובוסים בינעירוניים 17/03/2009  להורדה שם_הטופס
T0404009 שינוי מבנה בגרורים ונתמכים במשקל כולל מותר העולה על 10 טון 18/06/2008  להורדה שם_הטופס
T0403010 הוראת נוהל רכב להובלת נפטרים 20/01/2008  להורדה שם_הטופס
T0100011 פטור מחובת נשיאת גלגל חילוף ברכב עבודה,רכב מסחרי, אוטובוס, גרור או נתמך 14/07/2008  להורדה שם_הטופס
04159107 תיבת הילוכים אוטומטית ברכב מסחרי להובלת רכב 25/04/2007  להורדה שם_הטופס
T0304002 נוהל שלוחה אחורית ברכב משא 8X4 עם שלישיית סרנים אחוריים 01/08/2006  להורדה שם_הטופס
61044 חובת התקנת מחבר חשמל של 13 פינים בגרורים שמשקלם עד 3.5 טון שנת ייצור 2007 02/07/2006  להורדה שם_הטופס
60054 גרורים בעלי צמד סרנים מרכזיים שמשקלם מעל 3.5 טון 15/03/2006  להורדה שם_הטופס
60064 אמצעי גרירה וריתום ברכב מסחרי שמשקלו עולה על 3.5 טון ואינו עולה על 12 טון 22/03/2006  להורדה שם_הטופס
5016651 מפרט דרישות חובה למונית ורכב סיור 29/03/2005  להורדה שם_הטופס
5016203 מפרט טכני לביצוע בדיקה והרכבה של מסגרת בטיחות לטרקטורונים 25/01/2004  להורדה שם_הטופס
  דרישות חובה לטיוליות 01/07/2002  להורדה שם_הטופס
  רכב להסעת ילדים נכים (מפרט טכני) 25/01/1995  להורדה שם_הטופס
154-526 הצעה לדרישות חובה לגרורים הנגררים על ידי טרקטורים 25/04/1986  להורדה שם_הטופס