רשות הרישוי מפרסם נהלים עבור הגורמים המעורבים בתהליכי רישום ורישוי כלי רכב.
מספרשם הנוהללהורדה
הקבצים להורדה בפורמט PDF
 נוהל רישום לראשונה של רכב חדש באמצעות תוכנה ייעודית
2/2016ביטול העברת בעלות ברכב, מחיקת בעלים (שותף), מחיקת רכב חדש ע"י יבואנים
1/2016רישום שינוי בעלות רכב בירושה
2/2015הטיפול במוגבלי ניידות קבלת תג לנכה אגרת רישוי מופחתת
1/2015אגרות רכב, שינוי רישום בעלות רכב, נהיגה, בתי"ס לנהיגה, בחינות נהיגה, כפל רשיון, בדיקות רפואיות, רשיון סחר ועוד
2/2014רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה
2/2013תו סוחר (רשיון סחר) לסוחרי כלי רכב והקצאת שלט במבחן
3/2012גריטת רכב
2/2012מתן כתב הסמכה ליבואן רכב לצורך רישום לראשונה של רכב
5/2010יפוי כוח לצורך ביצוע פעולות ברכב ונהיגה
1/2010בקשת יבואנים לשינוי מהותי בפרטי רכב הבאים לידי ביטוי ברישיון הרכב
5/2008דיווח למשרד הרישוי לאחר התקנה והסרת מכללים
4/2008קודי מהירות ועומס לצמיגים - רישום ברישיון רכב
2/2008נוהל רישום שנת עליית הרכב לכביש
1/2008נוהל רישום וביטול רכב כרכב החכר (ליסינג)
11/2007אגרת נכה לפי אישור רופא אגף הרישוי
10/2007אוטובוסים הגבלות חדשות ברכב
9/2007ציוד ומיגון לרוכב האופנוע בעת לימוד ומבחן נהיגה
27/03בדיקה טכנית לרכב חדש במוסך היבואן, במוסך בהפעלת היבואן, או במוסך בכתב חוזה עם היבואן
 נוהל הנחיות ליבואן בנושא רישום רכבים באמצעות הרכבית