תפריט
משרדי הרישוי
רישוי קול
עמדות שירות עצמי
תשלומים
רשות הרישוי מפרסם נהלים עבור הגורמים המעורבים בתהליכי רישום ורישוי כלי רכב.
מספרשם הנוהללהורדה
הקבצים להורדה בפורמט PDF
 נוהל רישום לראשונה של רכב חדש באמצעות תוכנה ייעודית
2/2016ביטול העברת בעלות ברכב, מחיקת בעלים (שותף), מחיקת רכב חדש ע"י יבואנים
1/2016רישום שינוי בעלות רכב בירושה
2/2015הטיפול במוגבלי ניידות קבלת תג לנכה אגרת רישוי מופחתת
1/2015אגרות רכב, שינוי רישום בעלות רכב, נהיגה, בתי"ס לנהיגה, בחינות נהיגה, כפל רשיון, בדיקות רפואיות, רשיון סחר ועוד
2/2014רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה
2/2013תו סוחר (רשיון סחר) לסוחרי כלי רכב והקצאת שלט במבחן
3/2012גריטת רכב
2/2012מתן כתב הסמכה ליבואן רכב לצורך רישום לראשונה של רכב
5/2010יפוי כוח לצורך ביצוע פעולות ברכב ונהיגה
1/2010בקשת יבואנים לשינוי מהותי בפרטי רכב הבאים לידי ביטוי ברישיון הרכב
5/2008דיווח למשרד הרישוי לאחר התקנה והסרת מכללים
4/2008קודי מהירות ועומס לצמיגים - רישום ברישיון רכב
2/2008נוהל רישום שנת עליית הרכב לכביש
1/2008נוהל רישום וביטול רכב כרכב החכר (ליסינג)
11/2007אגרת נכה לפי אישור רופא אגף הרישוי
10/2007אוטובוסים הגבלות חדשות ברכב
9/2007ציוד ומיגון לרוכב האופנוע בעת לימוד ומבחן נהיגה
27/03בדיקה טכנית לרכב חדש במוסך היבואן, במוסך בהפעלת היבואן, או במוסך בכתב חוזה עם היבואן
 נוהל הנחיות ליבואן בנושא רישום רכבים באמצעות הרכבית
למעלה